Management Team

Management Team

Executive Directors
 • • Mr. ZEKUAN HOU(Chairman)

 • • Mr. ZEBING HOU

 • • Mr. XIAOXUAN QIAN

 • • Ms. LI MA

 • • Mr. Limin Zhou

Non-executive Directors
 • • Mr. Chuanfen Yu

Independent Non-executive Directors
 • • Mr. Lizhu Du

 • • Ms. XIA FAN

 • • Mr. FUCHENG JIANG

Strategy Committee
 • • Mr. ZEKUAN HOU(Chairman)

 • • Mr. ZEBING HOU

 • • Mr. FUCHENG JIANG

 • • Mr. XIAOXUAN QIAN

 • • Mr. Chuanfen Yu

Audit Committee
 • • Mr. Lizhu Du(Chairman)

 • • Ms. XIA FAN

 • • Mr. FUCHENG JIANG

Nominating Committee
 • • Mr. ZEKUAN HOU(Chairman)

 • • Ms. XIA FAN

 • • Mr. FUCHENG JIANG

Compensation and Evaluation Committee
 • • Ms. XIA FAN(Chairman)

 • • Mr. Lizhu Du

 • • Mr. ZEBING HOU